Archive for Společnost Zprávy

Víceprezident společnosti pan Roman Spáčil při jednání na Univerzitě Palackého

dne 10.2.2015, se uskutečnilo se zástupci a s děkanem Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého panem Doc. PhDr. Zbyňkem Svozilem, Ph.D. a viceprezidentem společnosti China – Europe cooperation and development center s.r.o. panem Romanem Spáčilem. Hlavním důvodem jednání je příprava spolupráce Univerzity Palackého se zástupci škol v provincii Fujian. Univerzita Palackého projevila vážný zájem o navázání spolupráce v oblasti školství a to zejména při oboustranné výměně studentů. Výsledkem jednání je vypracování konkrétní nabídky a představy ze strany naší univerzity a dále prostřednictvím prezidenta společnosti China – Europe cooperation and development center s.r.o. pana James Wu, připravit již konkrétní jednání se zájemci v oblasti školství v provincii Fujian.
Další jednání proběhne koncem února 2015, kde se bude jednat již o konkrétní nabídku a plán spolupráce ze strany univerzity i za účasti prezidenta společnosti China – Europe cooperation and development center s.r.o. pana Jamese Wu.Víceprezident společnosti pan Roman Spáčil při jednání se zástupci Olomouckého kraje

Dne 10.2. 2015 se uskutečnilo jednání se zástupci Olomouckého kraje, a viceprezidentem společnosti China – Europe cooperation and development center s.r.o. panem Romanem Spáčilem. Předmětem jednání bylo prohloubení spolupráce a navázání na dosavadní podporu Olomouckého kraje. Na jednání byly předloženy již konkrétní plány pro letošní rok, včetně jednání o dalších projektech a plánované návštěvě Fujian delegace v Olomouckém kraji, která se plánuje na konec března 2015. Další jednání je připraveno až po návratu prezidenta společnosti China – Europe cooperation and development center s.r.o. pana James Wu (koncem února 2015), který bude mít aktuální požadavky a informace z jednání v Číně.