o nás

Čínsko – Evropskou spolupráci a rozvojové centrum (CECDC),podepsal hejtman Olomouckého kraje v červenci, 2012 v Praze (Česká republika), která za podpory Olomouckého kraje bude poskytovat všem společnostem a výrobním závodům poradenství při vstupu a obchodování nejen s Čínskou lidovou republikou, ale také celou Evropou. Cílem je efektivní podpora podnikání při zavádění nových technologií, inovací, vědy a výzkumu, především však k podpoře malých a středních firem, které hledají příležitosti levnějších nákupů zboží či materiálů nebo naopak nové trhy pro své výrobky. V neposlední řadě jde také o rozvoj podnikání českých společností na cizích trzích formou zakázek, společných podniků, zahraničních partnerů, kapitálu, atd. a to pomocí vlastní sítě zahraničních poboček. Podnikatelská veřejnost může využít široké nabídky služeb k získání kvalifikovaných informací o daném trhu, až po zpracování nejlepšího řešení, tzv. „firmě na míru“, v souladu s celkovou strategií firmy, jejími cíli a finančními možnostmi. Společnost CECDC slouží také jako podpora, příprava a pomoc při realizaci oficiálních návštěv ze všech regionů a vzájemných přátelských výměnách. Dále pak pro rozvíjení obchodu, kultury a cestovního ruchu a vztahů mezi všemi regiony. Společnost CECDC disponuje bohatými, dlouholetými zkušenostmi a osobními vazbami v různých zemích a tím zajišťuje kompletní zázemí a orientaci v dané lokalitě.

 
DSC_0906
DSC_0980

Jmenovací dekret-ČJ